FodboldProjektet FC Mindelund blev gennemført i samarbejde med BK Skjold i 2018 – 2019 støttet af TrygFonden.

Fodboldreminiscens betyder direkte oversat “fodbold-genkaldelser” eller “fodbold-minde”. Det er er et forholdsvis nyt begreb, der tager sit afsæt i nogle få tilbud til menesker med demens fra bl.a. Storbritannien, Spanien og Sverige. Her har demensforeninger, fodboldklubber og plejecentre – på forskellig vis –  tilbudt  samtalegrupper om fodboldminder for ældre mennesker med demens.

I den første danske version af fodboldreminiscens forsøger vi os med en blanding af gruppesamtaler OG fysisk aktivitet.

Metoden indeholder i grove træk tre halvlege:

  1. halvleg: artefakter (fodboldtrøjer, fodboldkort, billetter, bolde, billeder eller plakater) sætter rammen for samtale om minder omkring fodbold.
  2. halvleg er fodboldtræning – enten straffespark, dribletur, aflevere eller anden aktivitet afhængig af grad af demens og fysisk formåen.
  3.  halvleg er hvor der bliver samlet op og snakket om træningen, hvad deltagerne tidligere har gjort og hvad der kunne gøres næste gang, samtidig med en sodavand eller øl nydes.

Målgruppen for fodboldreminiscens er hovedsageligt mænd med moderat til svær demens. En målgruppe der kan have svært ved at finde noget meningsfuldt at få tiden til at gå med på plejecentre.

I projektets formål indgik at etablere to hold på to plejecentre i Danmark. Deltagerne var ældre mænd med moderat til svær demens, der enten var tilknyttet et dagscenter eller boede fast på et plejecenter. I den ene gruppe (7 deltagere)havde alle deltagerne været aktive fodboldsspillere i deres tidligere liv og i den anden gruppe (8 deltagere) havde deltagerne dyrket mange forskellige spørtsgrene (badminton, svømning, håndbold, tennis og gymnastik). Grupperne havde Jonas Holsbæk som moderator. I begge grupper blev der vækket minder, delt historier, grinet og lavet fysisk aktivitet. I gruppen med de fodboldinteresserede blev der hurtigt etableret rutiner og ritualer for deltagerne, og de faldt hurtigt ind i aktiviteten. Der blev også oplevet en kvalitativ fremgang i bevægelse, løb, spark og flere minderne komhurtigere og tydeligere frem.

I gruppen med blandede interesser var ikke alle lige motiverede hver gang. Vi skiftede emne fra gang til gang og spillede badminton, håndbold, fodbold, og forskelligheden var god for nogle men gjorde det sværere at komme ind i aktiviteten for andre. 

I de to grupper var der en forskel i moderatorens rolle, da de fodboldinteresserede efterhånden nemmere kom igang med rutinerne blev rollen mindre for moderatoren. Hvor i den blandede gruppe var moderatorens rolle konstant.  

Konklusionen fra projektet var at metoden er god, men kræver en hvis kendskab til mennesker med demens samt en evne til at skabe relation mellem og til deltagerne. Derfor egner metoden sig til sundhedsfaglige og frivillige med stor viden/kendskab til demens. 

I et næste projekt er der behov for fokus på udvikling af materiale til frivillige og sundhedsfaglige moderatorer.

  

Herunder stikord fra en “træning”:

Vi startede med at lade fodboldstøvlerne går rundt – “støvlerne sugede hurtigt vand til sig og blev meget tunge”. Ydermere var “knubberne sømmet fast under skoene, og sømmene kunne godt stritte lidt ud”….

Herefter snakkede vi om fodboldminder fra 60, 70 og 80ernes fodboldprofiler, bla, Henning Jensen, Allan Simonsen og flyulykken i 1960 hvor 8 danske fodboldsspillere omkom. En af deltagerne havde flere gange spillet mod Børge Larsen, der også omkom ved flystyrtet.
2. halvleg bestod af afleveringsøvelser, straffespark og dribleøvelser, inden vi sagde tak for i dag med en vand.

Referencer ift fodboldreminiscens:

Sporting memories foundation{internet];2021 [cited 01/03/2021]. Available from: https://www.sportingmemoriesnetwork.com/what-we-do

 Svenskt demenscentrum [internet]; 2021 [cited 01/03/2021]. Available from: https://www.demenscentrum.se/arbeta-med-demens/teman/vacka-minnen-reminiscens/fotbollsminnen