FodboldFodboldreminiscens er et forholdsvis nyt begreb, der bruges om tilbud til mennesker med demens i bl.a. Storbritannien, Spanien og Sverige. Her er demensforeninger, fodboldklubber og plejecentre gået sammen om at tilbyde samtalegrupper om fodboldminder for ældre mennesker med demens.

I vores version af fodboldreminiscens forsøger vi os med en blanding af gruppesamtaler OG fysisk aktivitet – indeholdende tre dele: en første del hvor artefakter (fodboldtrøjer, fodboldkort, billetter, bolde, billeder eller plakater) sætter rammen for samtale om minder omkring fodbold. Anden del er fodboldtræning – enten straffespark, dribletur, aflevere eller anden aktivitet afhængig af grad af demens og fysisk formåen. Tredje del er 3. halvleg, hvor der bliver snakket om træningen, hvad deltagerne tidligere har gjort og hvad der kunne gøres næste gang over en sodavand eller øl.

Erfaringer fra UK viser kvalitative data, der indikerer øget livsglæde, aktivitet og deltagelse hos deltagerne. I vores projekt laver vi ikke en systematisk evaluering i denne omgang, men har fokus på at udvikle en manual, der beskriver, hvordan holdene kan tilrettelægges og gennemføres.

Målgruppen har i andre lande været mænd med moderat til svær demens. Årsagen til dette var, at de oplevede en mangel på tilbud for netop denne gruppe. Dette er noget vi også ser i DK. Samtidig vil en sådan gruppe nok også give mening for den voksende gruppe af yngre med demens. I dette projekt planlægger vi at lave to hold. Det ene hold er for borgere med let til moderat demens, der bor alene eller med ægtefælde i egen bolig. Det andet hold bliver målrettet mennesker med moderat til svær demens, der bor i plejebolig.

Projektet FC Mindelund gennemføres i samarbejde med BK Skjold og er støttet af TrygFonden.

Herunder et eksempel på en seance:
Det første hold bestående af demensramte beboere på et plejehjem havde deres første samling d. 11. september. Her blev der delt og vækket minder om bla. fodboldstøvler – støvlerne sugede hurtigt vand til sig og blev meget tunge. Ydermere var knubberne sømmet fast under skoene, og sømmene kunne godt stritte lidt ud….Herefter snakkede vi om fodboldminder fra 60, 70 og 80ernes fodboldprofiler, bla, Henning Jensen, Allan Simonsen og flyulykken i 1960 hvor 8 danske fodboldsspillere omkom. En af deltagerne havde flere gange spillet mod Børge Larsen, der også omkom ved flystyrtet.
2. halvleg bestod af afleveringsøvelser, straffespark og dribleøvelser, inden vi sagde tak for i dag med en vand.