Ansættelser:
2017: Selvstændig konsulent inden for ældre-, demens- og teknologiområdet

2010 – 2016: Lektor ved PH Metropol, undervisning og projektledelse

2005 – 2010: Ergoterapeut, faglig vejleder Hvidovre Hospital, rehabilitering i geriatri, undervisning, projektledelse

2004: Ergoterapeut Herlev kommune, rehabilitering af ældre borgere

Uddannelse:

2018-19 Gennemført Inpraksis proceskonsulentuddannelse

2013: Gennemført Implement Consulting Groups projektlederkursus for større projekter og porteføljer P-XL

2009 – 2012: Master i Medicinsk Videnskab med ergoterapi  + enkelte fag ved Nordic Master in Geronthology

2001 – 2004: Professionsbachelor i ergoterapi

2001 – 2010: Gennemført adskillige ergoterapifaglige kurser (FOTT, AMPS, A-ONE, Halvar Lunde forflytningskurser, UCSF m.fl.)

Tillidsposter

2017-  : Hovedbestyrelsesmedlem i Ergoterapeutforeningen

2017-  : Formand for ETF’s specialistråd inden for Gerontologi

2015-  : Godkendt specialergoterapeut inden for gerontologi (Ergoterapeutforeningens specialistråd)

2010 – 2014: Medlem af ”Styregruppen for den ældre medicinske patient” under Sundhedsstyrelsen

2008 – 2010: Formand for Fagligt Netværk i Gerontologi under Ergoterapeutforeningen

Se mere på LinkedIn