Planlægning og gennemførelse af velfærdsteknologiske projekter. Implementering blandt pleje- og terapeut-personale, pårørende og brugere. Udvikling af prototyper eller mock-ups og tilpasning af eksisterende teknologier.