Om Jonas

Jeg arbejder med projektledelse, undervisning, foredrag og konsulentbistand i krydsfeltet: demens, ældre og velfærdsteknologi. Min tilgang spænder fra innovative og udforskende metoder til stringente kortere projektforløb, men oftest et sted midt i mellem det stringente og det udforskende. Jeg anvender didaktiske metoder, der sikrer, at formidling og projektforløb inkluderer deltagere på alle refleksions- og uddannelsesniveauer.

Jonas Holsbæk

Publikationer

“Tilgængelighed og hverdagsteknologi” (kapitel skrevet i samarbejde med Sidse Grangaard i 2. udgave af Sociologi og Rehabilitering 2019, København: Munksgaard).

”Teknologi til borgere med demens – behov, udvikling og brugerperspektiv.” (Kapitel til antologien Borgernær sundhed og koordination 2013, København: PH Metropol).

”Construction of an Occupational Therapy Screening Assessment for elderly medical patients: The first step.” – Masterafhandling 2012.

“Mangel på diskussion om brugen af ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber.” (Ergoterapeuten Maj 2009).

”Brug og behov for ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber til geriatriske patienter i Danmark.” (Rapport ETF.dk) 2009.

”Lad os gøre fitness meningsfuld.” (Politiken nov. 2008).

”Fagforeningens rolle.” (Ergoterapeuten 2006).

”Intensiveret tværfaglig rehabilitering af geriatriske patienter del II” (rapport til Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2006).

”Det kan mærkes, at vi lever.” (Ergoterapeuten 2004).

CV

Ansættelser:
2017: Selvstændig konsulent inden for ældre-, demens- og teknologiområdet

2010 – 2016: Lektor ved PH Metropol, undervisning og projektledelse

2005 – 2010: Ergoterapeut, faglig vejleder Hvidovre Hospital, rehabilitering i geriatri, undervisning, projektledelse

2004: Ergoterapeut Herlev kommune, rehabilitering af ældre borgere

Uddannelse:

2018-19 Gennemført Inpraksis proceskonsulentuddannelse

2013: Gennemført Implement Consulting Groups projektlederkursus for større projekter og porteføljer P-XL

2009 – 2012: Master i Medicinsk Videnskab med ergoterapi  + enkelte fag ved Nordic Master in Geronthology

2001 – 2004: Professionsbachelor i ergoterapi

2001 – 2010: Gennemført adskillige ergoterapifaglige kurser (FOTT, AMPS, A-ONE, Halvar Lunde forflytningskurser, UCSF m.fl.)

Tillidsposter

2017-  : Hovedbestyrelsesmedlem i Ergoterapeutforeningen

2017-  : Formand for ETF’s specialistråd inden for Gerontologi

2015-  : Godkendt specialergoterapeut inden for gerontologi (Ergoterapeutforeningens specialistråd)

2010 – 2014: Medlem af ”Styregruppen for den ældre medicinske patient” under Sundhedsstyrelsen

2008 – 2010: Formand for Fagligt Netværk i Gerontologi under Ergoterapeutforeningen

Se mere på LinkedIn